LZ&PC De Haaien

Over LZ & PC De Haaien

Zwemvereniging LZ & PC De Haaien is op 6 mei 1967 opgericht. De naam van de vereniging verwijst naar de oorspronkelijke samenstelling: Leusder Zwem & Polo Club. Tot een aantal jaar geleden bestond de vereniging uit een groep wedstrijdzwemmers en een groep waterpoloërs. De waterpolo afdeling is sinds 2011 slapend.

LZ&PC De Haaien in Leusden is een vereniging waar iedere zwemliefhebber zich thuis voelt. Of je nu recreatief wilt zwemmen of op wedstrijdniveau. Wij zijn een actieve vereniging en omdat we het verenigingsgevoel belangrijk vinden, organiseren we naast het zwemmen ook andere activiteiten. Belangrijk bij ons is dat elk lid met plezier gebruik moet kunnen maken van de vereniging. Of dat nu gaat om het actief beoefenen van de sport of om een van de vele werkzaamheden die er als vrijwilliger mogelijk zijn.

Inge Dekker is begonnen bij De Haaien!

Vereniging & Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Samen met de voorzitter van de zwemcommissie en de voorzitter van de activiteitencommissie vormen zij het algemeen bestuur. De zwemcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van alle trainingen en wedstrijden. De activiteitencommissie zorgt zowel voor de activiteiten naast het zwemmen als het clubhuis.

De vereniging staat open voor het weer reactiveren van de waterpologroep. Indien er genoeg enthousiaste aanmeldingen zijn, kunnen we hiermee aan de slag. Aanmeldingen kun je mailen naar secretaris@dehaaien.nl

In 2022 is de hydrotherapie gestopt. Om voor deze groep weer trainingen aan te bieden, zoeken wij trainers.

Activiteiten

Naast de reguliere trainingen en wedstrijden organiseert de Activiteitencommissie verschillende activiteiten gedurende het jaar. Enerzijds omdat dit gewoon leuk is en anderzijds om de band tussen de leden te verstevigen. Enkele activiteiten: Pietenzwemmen, Paasontbijt, Pinksterkamp en sponsorzwemmen. Met het sponsorzwemmen zamelen we geld in voor een goed doel en voor een aanschaf of investering voor de vereniging.

Lidmaatschap

Trainingen en wedstrijden

De zwemtijden voor de trainingen zijn doordeweeks op de avonden en op zaterdagochtend. Wedstrijden vinden meestal plaats op zaterdagmiddag. De tijden per doelgroep staan op de verschillende pagina’s.

Tarieven

Het lidmaatschap is opgebouwd uit drie componenten.

      • verplichte afdracht aan de KNZB
      • verenigingsbijdrage
      • Trainingsgeld, badhuur en vergoeding trainers

De tarieven per doelgroep staan vermeld onder de verschillende doelgroepen

Vrijwilligers

Onze vereniging is opgebouwd rondom de verschillende doelgroepen jeugd, jongeren en volwassenen. Meer over de verschillende doelgroepen vind je onder de verschillende kopjes. Essentieel voor onze vereniging zijn de vele vrijwilligers. Deze vrijwilligers coördineren de trainingen & wedstrijden. Voor de trainingen betekent dit het opleiden en inplannen van trainers en natuurlijk het plannen van de trainingsschema’s voor al onze zwemmers. De vrijwilligers in de wedstrijdcommissie bereiden de wedstrijden voor en zij verzorgen de specifieke administratie. Zowel bij eigen wedstrijden en bij wedstrijden in andere zwembaden hebben wij officials nodig. Denk hierbij aan juryleden en klokkers. Dit is niet alleen een verantwoordelijke rol maar ook een hele leuke, want deze vrijwilligers staan namelijk het dichts bij het zwembad!

Tot slot zijn er nog vrijwilligers actief voor ons clubhuis en vrijwilligers die helpen met het organiseren van andere activiteiten zoals het Paasontbijt en Pinksterkamp.

Vrijwilliger worden bij De Haaien? Aanmelden hiervoor kan via secretaris@dehaaien.nl of spreek een actieve vrijwilliger aan.

Meer informatie?