Vertrouwenspersoon

De Haaien wil een veilige zwemvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met zwemmen en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Maar stel dat….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen De Haaien willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen De Haaien twee vertrouwenspersonen zijn aangesteld. Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de vereniging met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen?

Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

• pesten en gepest worden
• machtsmisbruik en verbale agressie
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
• grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een ander zwemlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
• de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging.
• twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig
• iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
• het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

Wat doen de vertrouwenspersonen?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet wil.

De vertrouwenspersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe zijn de vertrouwenscontactpersonen te bereiken?
Middels vertrouwenscontactpersoon@dehaaien.nl zijn de vertrouwenspersonen zijn te bereiken.