Alles over lidmaatschap

Alles over lidmaatschap

Zwemclub De Haaien in Leusden is een club waar iedere zwemliefhebber met A- en B-diploma, volwassene en kinderen, zich thuis voelt. Of je nu recreatief wilt zwemmen of op wedstijdniveau. Je bent van harte welkom om eens een zwemtraining bij te wonen om de sfeer te proeven. De eerste vier keer kun je het gratis proberen.

Naast de hoofdactiviteit ‘zwemmen’ van onze zwemclub worden er door de activiteitencommissie activiteiten georganiseerd die niets (of weinig) met de zwemsport te maken hebben. De hoofdreden voor het organiseren van activiteiten naast het zwemmen is het hoog houden van het verenigingsgevoel. Vaste activiteiten die jaarlijks terugkomen zijn onder andere het Pinksterkamp, het Paasontbijt en de Sinterklaasviering.

Belangrijk bij ons is dat elk lid met plezier gebruik moet kunnen maken van de vereniging. Of dat nu gaat om het actief beoefenen van de sport of om een van de vele werkzaamheden die er als vrijwilliger mogelijk zijn.

ALLES OVER
CONTRIBUTIE
AVG
.
Vertrouwens
Contact Persoon
Omgangs-
Regels

Hieronder kunt u zich aanmelden als nieuw lid

Ondergetekende wil graag lid worden van LZ & PC De Haaien en is bekend met het reglement van LZ & PC De Haaien en zal de daaruit voortkomende verplichtingen nakomen. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. Opzeggen kan per halfjaar per 31 december of 31 juli en dienen schriftelijk, vóór 1 december of 1 juli bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden. Indien opzegging plaatsvindt na deze datum is de volledige contributie over de eerstvolgende termijn verschuldigd. (Leden die Sepia Hydrotherapie doen, kunnen per kwartaal opzeggen)

De vereniging doet een beroep op u voor verschillende vrijwilligerstaken, die nodig zijn om de vereniging draaiende te houden.

  • DD slash MM slash JJJJ