Contributie 2017-05-30T09:25:23+00:00

Contributie

Contributie

Contributie seizoen 2016-2017

ZWEMMENTrainingen
per week
Contributie*Trainings
geld
Totaal
Inschrijfgeld8
R+ / Masters17084154
R+ / Masters270175245
Instroommaximaal 270110180
B Selectie, Techniek270175245
A Techniek, B+3**70249319
A Selectie4**70312382
Donateur / Gezinslid35
Official / kaderlid22
Kortingen2e kind €15,- / 3e en volgende kind € 35,- (max. 18 jaar)

Contributie seizoen 2016-2017

SEPIA HYDROTHERAPIETrainingen per weekContributie*Trainingsgeld
Inschrijfgeld8
Fybromyalgie122€ 5,70 / keer

Toelichting

* Voor deelname aan wedstrijden worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden verrekend middels een depot waarin een zwemmer € 25,- gestort welke door de penningmeester wordt bijgehouden. De kosten bedragen: Vallei-wedstrijd € 3,- | Competitie en Clubkampioenschappen € 0,- | overige wedstrijden € 4,-

** Wil een zwemmer structureel minder trainingen volgen dan het aangegeven aantal trainingen per week en minder trainingsgeld betalen? Stuur dan een verzoek aan het secretariaat. Na goedkeuring door het bestuur wordt een bedrag van € 50,- op jaarbasis op het trainingsgeld in mindering gebracht.

Betaling:

De betaling van de contributiegelden geschiedt in 2 termijnen.
Inning 1e termijn: € september/oktober 2016
Inning 2e termijn: € februari/maart 2017