Contributie

Contributie

Contributie de Haaien 2019- 2020
Algemeen
onder 12 boven 12
Lidmaatschap KNZB Zonder startvergunning
€ 28,00 € 50,00
Lidmaatschap KNZB
met startvergunning
€ 28,00 € 50,00
Lidmaatschap De Haaien
€ 42,00
€ 42,00
Trainingsgeld
aantal trainingen
halfjaarbedrag
jaarbedrag
R+/Masters
1 € 47,50
€ 95,00
R+/Masters
2 € 94,00
€ 188,00
T2 / instroom
2 € 59,00
€ 118,00
C - selectie
2 € 94,00
€ 188,00
T3 - Techniek
3 € 133,00
€ 266,00
B- selectie
3 € 133,00
€ 266,00
B- selectie
4 € 167,00
€ 334,00
A- selectie
4 € 167,00
€ 334,00
Gezinskorting
korting 2e kind
€ 15,00
korting 3e kind
€ 35,00
korting 4e kind
€ 35,00
Overige koringen
halfjaarbedrag
jaarbedrag
Zwemmend kaderlid
€ 14,00
€ 28,00
Minder trainen
€ 25,00
€ 50,00
Wil een zwemmer structureel minder zwemmen
dan het aantal aangegeven trainingen per week,
dan dient er een verzoek te worden ingediend bij de secretaris
Na goedkeuring van het bestuur zal het bedrag in mindering
worden gebracht op het trainingsgeld.
Dit is alleen geldig voor de A-,en B selectie

Toelichting

* Voor deelname aan wedstrijden worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden verrekend middels een depot waarin een zwemmer € 25,- gestort welke door de penningmeester wordt bijgehouden. De kosten bedragen: Vallei-wedstrijd € 3,- | Competitie en Clubkampioenschappen € 0,- | overige wedstrijden € 4,-

** Wil een zwemmer structureel minder trainingen volgen dan het aangegeven aantal trainingen per week en minder trainingsgeld betalen? Stuur dan een verzoek aan het secretariaat. Na goedkeuring door het bestuur wordt een bedrag van € 50,- op jaarbasis op het trainingsgeld in mindering gebracht.

Betaling:

De betaling van de contributiegelden geschiedt in 2 termijnen.
Inning 1e termijn: (minstens 50% van het totaalbedrag) september/oktober 2018
Inning 2e termijn: (restant van het totaal bedrag) februari/maart 2019